D'Addario EXP

D'Addario EXP Coated bassnaren

Met enige regelmaat kun je in deze kolommen een verslag tegenkomen over bassnaren. De laatste keer dat het een nieuwe ontwikkeling betrof is alweer een jaartje of zo geleden. Toen besprak ik de snaren van Elixir, die door middel van een Goretex coating minder gevoelig zijn voor corrosie en dus langer meegaan zonder aan toon in te boeten. Blijkbaar heeft de vinding andere fabrikanten geinspireerd, want het gerenommeerde D'Addario presenteerde op de beurzen van dit jaar de EXP XL Nickel Roundwound bassnaar. Waarbij EXP staat voor Extended Play. Het coating proces van D'Addario verschilt van dat van Elixir. Bij de laatste worden de snaren gecoat met Polyweb of Nanoweb nadat de snaar is gewonden. Op die manier wordt de draad beschermt en tevens de ruimte tussen de windingen afgesloten voor vuilophopingen. De EXP snaren van D'Addario worden van een beschermend laagje voorzien, vóórdat de snaar gewonden wordt. Zie de afbeelding voor het principe: een dun laagje EXP coating wordt aangebracht op de nikkel winddraad, voordat deze op de zeskantige stalen kern wordt gewikkeld. Ook hier wordt dus de draad beschermd, maar -naar zeggen van D'Addario- de ruimte tussen de windingen wordt niet afgeloten, hetgeen een meer open, heldere toon ten gevolge zou hebben. Ander voordeel zou zijn dat de EXP coating niet loslaat, terwijl die van Elixir nogal eens gaat rafelen. Zoals je hebt kunnen lezen was ik behoorlijk enthousiast over de Elixir snaren. Wanneer we D'Addario moeten geloven kan het dus allemaal nog veel beter. Dat schept verwachtingen. Ik bespande mijn bas met een setje EXP 170, een viersnarige set van .045-.100. Op een andere bas had ik nog een 'oud' setje Elixir Nanoweb zitten, een vergelijking lag dus voor de hand.
De coating is bij Elixir onmiskenbaar aanwezig. Dat voel je ook wanneer je speelt. Mijns inziens geeft dat de snaar een voortreffelijke 'action'. De EXP coating van D'Addario 'voel' je niet. De snaren spelen als een standaard nikkel set en dat voelt dus heel vertrouwd. Hoewel ik van andere bassisten andere verhalen heb gehoord, gingen de Elixir snaren bij mij rafelen. Dat gold zowel voor de Polyweb als Nanoweb snaren. De coating liet op bepaalde plekken los. Dat euvel heb ik tot op heden bij de EXP coating niet kunnen ontdekken. D'Addario beweert dat de EXP snaren helderder klinken dan die van Elixir, omdat bij de laatsten de sound als het ware gesmoord wordt in de coating. Die ervaring deel ik niet. Zeker niet voor wat betreft de Nanoweb snaar. Ik vind de snaren absoluut vergelijkbaar qua sound. Wanneer het gaat om de akoestische kwaliteit, warmte van de toon, sustain, helderheid en demping, doen ze niet voor elkaar onder en vind ik ze zelfs erg op elkaar lijken. Beiden hebben ze minder 'twang' dan een conventionele stalen snaar. Ook de levensduur van beide merken is vergelijkbaar. Ik kan ze twee tot drie keer zo lang op mijn bas houden als een ouderwetse stalen snaar.
Dat leidt tot de conclusie dat Elixir en D'Addario via een verschillend procédé tot ongeveer hetzelfde resultaat komen. Allebei geweldige snaren met een goede toon en levensduur, maar met een iets andere feel.
De EXP snaren van D'Addario worden geleverd in zeven verschillende setjes/diktes en kosten 65 euro voor een viersnarige- en 75 euro voor een vijfsnarige set en zijn dus ook in prijs vergelijkbaar met die van Elixir.