D'Addario Slowound

D'Addario Slowound Bassnaren

Nu tegenwoordig de meeste gerenommeerde fabrikanten van bassnaren zich erop laten voorstaan handgewonden snaren te produceren, is dat geen criterium meer om je in kwalitatieve zin positief te onderscheiden. Een nieuwe ontwikkeling kon daarom niet lang op zich laten wachten. Met de komst van de D'Addario Slowound snaren is het zover.
In de meegeleverde documentatie haalt Jim D'Addario de handgewonden snaar genadeloos onderuit: "There's an undercurrent in the music business about hand made strings being superior. That's a lot of hype, sales talk. Let me dispel that myth once and for all." Vervolgens kunnen we lezen dat zowel de traditioneel machinaal gemaakte snaar als de bekende handgemaakte snaar hun tekortkomingen hebben. Tekortkomingen waarop men bij D'Addario iets gevonden heeft: een machinaal gewonden snaar, waarbij de verschillende windingen (twee of drie) op één machine worden aangebracht. Tijdens het winden wordt de hexadiagonale kern op een spanning gebracht die net iets boven de normale stemming ligt. Speciale microprocessors zorgen ervoor dat de spanning van de windingen op alle plaatsen en momenten de juiste is. Een te lage spanning zorgt namelijk voor verlies aan helderheid en een te hoge voor verlies aan laag. Ook kunnen door een verkeerde spanning onnatuurlijke boventonen ontstaan. Bovendien worden de snaren op een lagere snelheid gewonden, hetgeen minder wrijvingswarmte ten gevolg heeft. Ook dit heeft een positief effect op de klank en flexibiliteit van de snaar, omdat het metaal niet langer door grote hitte verhard. Dit alles levert een produktieproces op, dat de goede aspecten van de handgewonden en de machinaal vervaardigde snaar in zich verenigd.
In de praktijk is de D'Addario Slowound mij een goede snaar gebleken: een goede en gelijkmatige toon met een zekere nadruk in het laag-midden. De snaren blijven uitstekend op stemming, zijn soepel en behouden hun helderheid, zelfs nadat tijdens een session zo'n vijf verschillende bassisten met uiteenlopende zweet-, bier- en nicotinehanden er hun best op hebben gedaan. Naast een vijfsnarige set, worden er vier verschillende viersnarige sets geleverd voor een prijs van rondom de vijfenvijftig gulden. Een aanrader om eens uit te proberen.